Hasznos

Állampolgári tudnivalók, tűz esetén hogyan jelezzük a tüzet?

Tűzjelzéskor közölni kell:

 • A tűz pontos helyét (címét). Többszintes lakóházban fontos az emeletszám megjelölése is.
 • Mi ég, mi van veszélyeztetve.
 • Emberélet van-e veszélyben.
 • A jelző személy nevét, telefonszámát.
 • A tűz-és káreset jelzésére bármely szervezet, vagy állampolgár használatában levő távbeszélő készülék díjtalanul igénybe vehető. A tűzjelző személy azt is igényelheti bárkitől, hogy a járművén díjtalanul a legközelebbi távbeszélő készülékhez, tűzoltósághoz, rendőrséghez, polgármesteri hivatalhoz szállítsa, vagy a jelzést helyette az illetékes szervezethez továbbítsa.


  Tűzvédelmi alapismeretek

  A tűz kialakukásának feltételei:
  - éghető anyag
  - oxigén
  - gyújtó hatás
  Ha egy időben és egy helyen teljesül a 3 feltétel tűz keletkezik!

  Tűzveszélyes tevékenység: az tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel és/vagy nyílt lánggal, parázslással, szikrával jár.

  Tűzoltás célja: a tűz közvetlen veszélyének elhárítása, személyek, anyagi javak mentése, a tűz terjedésének megakadályozása.

  Tűzmegelőzés: a tüzek keletkezésének megelőzése, továbbterjedésének megakadályozása, a létesítés és a használat során a tűzvédelmi jogszabályok, szabványok érvényesítése.

  Tűzveszélyességi osztályok: A tűzveszélyességi osztályokat A, B, C, D, E nagy betűkkel jelölik

 • „Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes” – jelzése: „A” az az anyag, amelynek heves égése, robbanása indító gyújtásra bármely halmazállapotban bekövetkezhet.
 • „Tűz- és robbanásveszélyes” – jelzése: „B” az a por, amely a levegővel robbanásveszélyes keveréket képez.
 • „Tűzveszélyes” – jelzése: „C” az a szilárd anyag, amelynek gyulladási hőmérséklete legfeljebb 300 C 0.
 • „Mérsékelten tűzveszélyes” – jelzése: „D” az a szilárd anyag, amelynek gyulladási hőmérséklete 300 °C- nál magasabb.
 • „Nem tűzveszélyes” – jelzése: „E” a nem éghető anyag.


 • Tűzvédelmet és mentést segítő jelölések
  Tűzoltó készülékek és alkalmazhatóságuk

  Gázzal oltó készülék:
  Tulajdonság:
  - A tűzfelületre juttatott oltógáz oltóhatása az égő felület hűtésében és az oxigén elvonásában valósul meg.
  - A gyakorlatban a halotronnal oltó és a széndioxiddal oltó készülékek használatosak.
  - E készülékek alkalmasak szilárd, folyékony, gáz tüzek oltására.
  Figyelmeztetés:
  Zárt helyiségben történő oltáskor a helyiségben oxigénhiány keletkezhet, ezért a tűz oltása után a helyiséget ki kell szellőztetni. Széndioxiddal történő oltáskor a palack fém részei erősen lehűlhetnek, fagyás veszélyt okozhatnak, emiatt kerüljük a kézzel történő hozzáérést!
  Üzembe helyezés:
  A biztosító szeget el kell távolítani, a tömlő véget a tűzre kell irányítani, majd a palack tetején lévő fogantyú benyomásával ( vagy elzáró kerék elforgatásával) a palack töltete a készülékből eltávozik.

  Porral oltó készülék:
  Tulajdonság:
  - Több oltópor típus is van, ez határozza meg, hogy milyen tűzosztályú tüzek megfékezésére alkalmas. Manapság a legelterjedtebb az ’ABC’ oltópor.
  - Alkalmas gáz és éghető folyadékok kisméretű tüzeinek oltására, valamint szilárd, folyékony, gáz tüzek oltátásra. Javasolt használni, ha vízzel vagy habbal nem lehetséges az oltás.
  Figyelmeztetés:
  A szilárd anyag parázslását, izzását nem minden esetben szünteti meg, emiatt a láng elfújását követően ismét visszalobbanhat. Irodában keletkezett tűznél nem szabad használni, mert a számítástechnikai eszközöket a por tönkreteszi.
  Üzembe helyezés:
  A biztosító szeget (gyűrűt) el kell távolítani a porpisztolyt a tűzre kell irányítani, majd a beütő szeget erőteljes ütéssel be kell ütni

  Habbal oltó készülék:
  Tulajdonság:
  - A palackban túlnyomás alatt elhelyezett habképző anyag koncentrátum és víz keveréke a tűzfelületre kijuttatva olyan tartós habot képez, amellyel a tűz felülete az oxigéntől elzárható, illetve a tűzfelület hőmérséklete csökkenthető.
  - Alkalmas szilárd, folyékony tüzek oltására.
  Figyelmeztetés:
  Ne használjuk azonban elektromos feszültség alatt álló berendezések tüzeinél, gáztüzeknél, cseppfolyós gázok tüzeinél, magasból lezúduló vagy nyomás alatti folyadékok tüzeinél, illetve ahol a víz sem alkalmazható (karbidok, alkáli fémek).
  Üzembe helyezés:
  A biztosító szeget el kell távolítani a tömlő véget a tűzre kell irányítani, majd a palack tetején lévő fogantyú benyomásával a habanyag a készülékből eltávozik. Tűzvédelem Tűzoltó készülékek és alkalmazhatóságuk